SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย

เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 2 เมือง เซนได ฮอกไกโด | เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซ็นลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสู่ฮาโกดาเตะ |วิหารโกไดอิโดะ | วัดชูซอนจิ | ล่องเรือเกบิเค | ล่องเรือโจโดงาฮามะ | นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ | ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ | ปิ้งย่างหอยนางรมสดๆ หวานๆ | เ...

TOKYO AUTUMN สวยคูณสอง 5 วัน 3 คืน

เดินทาง พฤษจิกายน-ธันวาคม 2562 อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร | ใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ | วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 | ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ | โอไดบะ ห้างไดเวอร์ ซิตี้ | วัดนาริตะ     เส้นทางการเดินทาง วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว(สนามบินนาริตะ )...

TOKYO นิกโก้ คามาคุระ AUTUMN 5 วัน 3 คืน

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562   เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ | ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ | หลวงพ่อโต ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่วัดฮาเสะเดระ | ศาลเจ้าโทโชกุ | น้ำตกเคง่อน | พักโตเกียว 2 คืน   เส้นทางการเดินทาง วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)...