Brunei Exclusive เข้าพบกษัตริย์แห่งบรูไน 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI)

ไฮไลท์…โปรแกรมทัวร์ พิเศษ!! พบกษัตริย์ แห่งประเทศบรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบ...

Brunei The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน โดย สายการบิน รอยัลบรูไน (BI)

ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว กำหนดการเดินทาง วันที่   24-26 มิ.ย. 62 17,888.- เส้นทางการเดินทาง...

AUSTRALIA AND BRUNEI ออสเตรเลีย บรูไน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI)

สุดคุ้ม ครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ 2 ทวีป สัมผัส 2 อารยธรรม เที่ยวชมถนนที่สวยที่สุด Great Ocean Road เที่ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles เที่ยวเกาะPHILLIP ISLAND NATURE PARKพบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก ช็อปปิ้งสุดม...

AUSTRALIA AND BRUNEI ออสเตรเลีย บรูไน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI)

ไฮไลท์ทัวร์ สุดคุ้ม ครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ 2 ทวีป สัมผัส 2 อารยธรรม เที่ยวชมถนนที่สวยที่สุด Great Ocean Road เที่ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles เที่ยวเกาะPHILLIP ISLAND NATURE PARKพบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่...