เที่ยวกับเรา…ไม่มีวันสิ้นสุด Mandalay Bagan Lucky 3 วัน 2 คืน ไปกับสายการบิน Air Asia

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน “เจดีย์ชเวสิกอง” ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี” ชมวิว “ป่าทะเลย์เจดีย์ 4,000 องค์” กำหนดการเดินทาง วันที่ 14 มิ.ย. – 16 มิ.ย., 28 มิ.ย. – 30 มิ.ย., 2562 11,999.-...

พม่า เสริมบุญ(สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน) 3วัน 2คืน สายการบินนกแอร์ (DD)

สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร ช้อปปิ้งสินค้าพิ้น...