The Montparnasse ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)

ขึ้นหอคอย มงต์ปาร์นาส (Montparnasse Tower) ตึกที่สูงที่สุดของประเทศฝรั่งเศส แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงปารีส ชมวิวกรุงปารีส 360 องศา ชมบ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขา...

Be Happy East Europe เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เยือนเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย อิสระช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet...

GET READY FOR SUMMER เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ไฮไลท์ทัวร์ เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี แวะเมืองมรดกโลกที่ เชสกี้ ครุมลอฟ ...