SINGAPORE Full Option เที่ยวครบ บินหรู พักดี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ)

เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าขึ้น Super Tree) สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song F...

SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์ พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI กำหนดการเดินทาง ...