เที่ยวกับเรา…ไม่มีวันสิ้นสุด Vietnam Grand Amazing 4 วัน 3 คืน ไปกับสายการบิน Air Asia

นั่งกระเช้า + รถราง ขึ้นชมยอดเขาฟานซีปัน ภูเขาฮารอง ตลาดซาเปา ไนท์ มาร์เก็ต หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ถ้ำสวรรค์ เกาะไก่ชน กำหนดการเดินทาง วันที่ 07 – 10  มิ.ย., 27 – 30 มิ.ย. 2562 13,999.- โปรแกรมการเดินทาง   ** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทั...

เกาหลี ปูซาน Beautiful Hanok Village 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

ไฮไลท์ทัวร์   บินหรูกับสายการบินประจำชาติเกาหลีใต้ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้วจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน พุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO สนุกสนานกับสวนสนุก...

KOREA TULIP LOVER 5D3N (TG)

เรียนรู้วัฒนธรรม การทำกิมจิ ของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ สวมใส่ ชุดประจำชาติฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็นดิส...

เกาหลี The Best Time Spring in Seoul 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ไฮไลท์ ทัวร์ ชมเทศกาลดอกซากุระบานที่ ถนนยออิโด สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ ชม...