นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562 ราคาเริ่มต้นเพียง 11,900.-   เส้นทางการเดินทาง วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ฮานอย(สนามบินนอยไบ)-นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก-ถ้ำตำก๊อก-ฮาลอง (FD642 : 07.00-08.45 ) วันที่ 2. ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-อิสระ...